Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Do 1. března 2019 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

1.     23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)

2.     18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)

3.      26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) (30 míst)   

Změna ve vedení školy

Od soboty 3. listopadu se do funkce ředitele školy vrátil Ing. Jan Mečíř z uvolněné funkce ve veřejném zájmu (starosty obce).

Ing. Petr Veselý
zástupce ředitele školy

 

Stránky