Soutěž v programování a SOČ

Soutěže SPŠ

Ve školním roce 2020/2021 se žáci naší školy zúčastnili distančně pořádaných soutěží v programování. Soutěž byla určena žákům středních škol a soutěžilo se v kategoriích Programování pro mládež a Programování mikrořadičů. Úlohy do krajského kola zpracovávala ústřední porota a zadání úloh byla jednotná pro celou ČR.

Přijímací řízení 2021/2022 – 3. kolo

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 6 volných míst

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat průběžně.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.
V případě, že uchazeč v 1. kole nekonal centrální přijímací testy, bude podroben řízenému pohovoru.

Přijímací řízení 2021/2022 - Výsledky 2.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení

26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně.

Přijímací řízení 2021/2022 – 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 8 volných míst

23-41-M/01 Strojírenství – 1 volné místo

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat do pátku 11. června 2021 do 12 hodin.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.
V případě, že uchazeč v 1. kole nekonal centrální přijímací testy, bude podroben řízenému pohovoru.

Výherci soutěžních online kvízů projektu Kraje pro bezpečný internet

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se žáci naší školy mohli registrovat a přihlásit do soutěže s tématikou internetové bezpečnosti. Projekt má za cíl naučit žáky, rodiče, pedagogy ale i širokou veřejnost, jak pracovat s novými technologiemi (mobily, počítače, internet).

Stránky