Soutěž T-profi

Naši studenti SPŠ z 2. ročníku mechatroniky spojili spolu s žáky 5. třídy ZŠ Horní Police svou zručnost a rychlé myšlení v krajské soutěži T-profi 2023 v Liberci. Všichni si vedli výborně! S jejich stavbou polytechnické stavebnice se zapojením hydraulicky ovládané tlakové komory skončili na krásném 3. místě z celkového počtu 7 týmů. Tým si tuto výzvu užil ve veselé náladě.

Bobřík informatiky 2023 – jsme první v Libereckém kraji!

Ve středu 1.2.2023 soutěžili žáci naší školy v kategorii Senior (3. a 4. ročníky) ve znalostech získaných na naší škole z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti v ústředním kole soutěže Bobřík informatiky.

Probační a mediační služba Česká Lípa pomáhá průmyslovce

Služby probační a mediační služby jsou již dlouhá léta v České republice směřovány na smírné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a výkonem alternativních trestů a opatření tak, aby byly chráněny zájmy poškozených a zároveň byla ošetřena komunita a byla realizována prevence.

Gaudeamus 2023

Na konci ledna se žáci 3. a 4. ročníků vydali na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2023 do Prahy. Na veletrhu byly zastoupeny české i zahraniční vysoké školy, a tak zájemci o vysokoškolské studium si mohli promluvit se studenty, popř.

Subscribe to