Ve všech oborech je možné v rámci studia získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM.

Nabízíme následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

IT EM ST


Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

Profil oboru

 • kybernetická bezpečnost

 • návrh a sestavení hardwaru

 • konfigurace počítačových sítí

 • programování uživatelských a serverových řešení

 • 3D grafika a multimédia

Uplatnění absolventa

 • konzultant kybernetické bezpečnosti
 • správce PC sítě
 • správce aplikací a operačních systémů
 • programátor
 • technická IT podpora

od září 2022 otevíráme 2 třídy včetně zaměření KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (pouze anglický).

IT

Informační technologie

1. ročník + 2. ročník

Základy IT (60 žáků)

3. ročník - zaměření

Aplikace a Zabezpečení (30 žáků)
Technické vybavení (30 žáků)

4. ročník - specializace

Multimedia (15 žáků)
Informační bezpečnost (15 žáků)
Hardware a sítě (15 žáků)
Programování (15 žáků)
Učební plán zaměření a specializace MULTIMÉDIA

Audio, Video, VR, AR, 3D tisk

Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka1 113
Anglický jazyk333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika   33
Hardware1   1
Operační systémy14 27
Aplikační software222 6
Počítačové sítě 1315
Programování23  5
Elektrotechnika22  4
Číslicová technika 2  2
Praxe3   3
Komunikace1   1
Informatika11  2
Vývoj aplikací 2226
Multimediální software  246
Grafický design 1247
Kybernetická bezpečnost123 6
Právo, normy, standardy  213
Celkem34342932129
Učební plán zaměření a specializace INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Kyberbezpečnost, bezpečnost informačních systémů, právo

Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka1 113
Anglický jazyk333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika   33
Hardware1   1
Operační systémy14 27
Aplikační software222 6
Počítačové sítě 1315
Programování23  5
Elektrotechnika22  4
Číslicová technika 2  2
Praxe3   3
Komunikace1   1
Informatika11  2
Vývoj aplikací 2226
Multimediální software  2 2
Grafický design 12 3
Kybernetická bezpečnost123410
Právo, normy, standardy  257
Celkem34342932129
Učební plán zaměření a specializace HARDWARE A SÍTĚ

Hardware, networking, Operační systémy

Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka1 113
Anglický jazyk333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika   33
Hardware1   1
Operační systémy14 510
Aplikační software222 6
Počítačové sítě 1326
Programování233 8
Elektrotechnika22  4
Automatizace   22
Mikroprocesorová technika  224
Praxe3   3
Komunikace1   1
Informatika112 4
Vývoj aplikací 2226
Multimediální software  2 2
Grafický design 1  1
Kybernetická bezpečnost12 14
Celkem34342932129
Učební plán zaměření a specializace PROGRAMOVÁNÍ

Software a vývoj aplikací

Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka1 113
Anglický jazyk333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika   33
Hardware1   1
Operační systémy14 27
Aplikační software222 6
Počítačové sítě 1315
Programování233311
Elektrotechnika22  4
Automatizace   22
Mikroprocesorová technika  224
Praxe3   3
Komunikace1   1
Informatika11226
Vývoj aplikací 2226
Multimediální software  2 2
Grafický design 1  1
Kybernetická bezpečnost12  3
Celkem34342932129
Učební plán oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2022/2023
Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka1 113
Anglický jazyk333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika   33
Hardware1   1
Operační systémy14 2-57-10
Aplikační software222 6
Počítačové sítě 131-25-6
Programování230-30-35-11
Elektrotechnika22  4
Automatizace   0-20-2
Mikroprocesorová technika  20-22-4
Praxe3   3
Komunikace1   1
Informatika110-20-22-6
Vývoj aplikací 2226
Multimediální software  20-42-6
Grafický design 10-20-41-7
Kybernetická bezpečnost120-30-43-10
Právo, normy, standardy  0-20-50-7
Celkem34342932129
Učební plán oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dobíhající)
Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura323311
Dějepis   22
Občanská nauka 2 13
Anglický jazyk334414
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika433414
Tělesná výchova22228
Ekonomika 3  3
Hardware12  3
Operační systémy 2 57
Aplikační software442111
Počítačové sítě  4 4
Programování232310
Elektrotechnika434 11
Automatizace   33
Mikroprocesorová technika  448
Praxe2   2
Komunikace1   1
Strojírenství2   2
Technické kreslení2   2
CAD systémy 3  3
Celkem34342833128

 

Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Kód oboru: 26-41-M/01

Profil oboru

 • spojení oblasti strojírenství, elektrotechniky, robotizace, automatizace a ICT

 • programování robotů, automatizovaných systémů

 • elektrické i pneumatické řízení výrobních linek

 • příprava na odbornou kvalifikaci dle ČSN EU

Uplatnění absolventa

 • elektrotechnik
 • konstruktér
 • revizní technik
 • programátor robotů a výrobních linek
 • návrh, vývoj, konstrukce a servis elektrotechnických zařízení

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk.

EM

 

Učební plán oboru ELEKTROTECHNIKA (MECHATRONIKA)
Název předmětu1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka1 113
Anglický/Německý jazyk333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika   33
Hardware2   2
Základy elektrotechniky32  5
Elektrotechnické měření  426
Praxe33  6
Elektrotechnika 3  3
Návrh číslicových obvodů 2  2
Mikroprocesorová technika  448
Automatizace  426
CAD systémy22  4
Mechanika22  4
Technologie 2226
Stavba a provoz strojů  224
Kontrola a měření   11
Komunikace1   1
Informační a komunikační technologie22  4
Programování22  4
Celkem34342931128

Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

Profil oboru

 • návrh a modelování součástí pomocí 3D softwaru

 • příprava technické dokumentace

 • zpracování materiálů a polotovarů

 • praxe v nově zrekonstruovaných školních dílnách

 • obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa

 • konstruktér, technolog
 • vedoucí výroby
 • manažer kvality
 • logistik, plánovač
 • technický manažer provozu
 • programátor CNC strojů

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (anglický nebo německý).

ST

Učební plán oboru STROJÍRENSTVÍ
Název předmět1. r.2. r.3. r.4. r.Celkem
Český jazyk a literatura333312
Dějepis   22
Občanská nauka 1113
Cizí jazyk (anglický/německý)333312
Fyzika22  4
Chemie1   1
Základy ekologie1   1
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie3 3 6
Ekonomika   33
Technické kreslení2   2
CAD systémy22  4
Mechanika232 7
Konstrukční cvičení 2226
Strojírenská technologie333312
Stavba a provoz strojů 33410
Komunikace1   1
Praxe33  6
CNC stroje  325
Kontrola a měření   22
Elektrotechnika 3  3
Automatizace   33
Celkem32342934129