ICDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL/ICDL - European Computer Driving Licence

Koncept ECDL/ICDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost). Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby.

Koncept ECDL/ICDL nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění úrovně digitálních znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Koncept ECDL/ICDL se skládá z celé řady programů s odlišnou obtížností a zaměřením. Programy jsou sestaveny z různých modulů zaměřených na různé oblasti, ve kterých se digitální technologie běžně využívají.

Naše škola je akreditována na následující programy / moduly:

Program pro běžné uživatele ECDL Core
Modul M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
Modul M3 Zpracování textu
Modul M4 Práce s tabulkami
Modul M5 Použití databází
Modul M6 Prezentace
Modul M7 Základy práce s internetem a komunikace
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků
Modul M12 Bezpečné používání informačních technologií
Modul M14 Spolupráce a výměna informací na internetu
Modul M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Úspěšní absolventi ECDL/ICDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Více informací naleznete na http://www.ecdl.cz.