Kybersoutěž - národní finále

Národní finále se uskutečnilo dne 27. dubna 2023 v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Finále se zúčastnilo 60 finalistů (tři junioři, 49 v kategorii 15 - 20 let a osm v kategorii na 20 let). Naši školu v kategorii SŠ v tomto národním finálovém kole reprezentoval žák 2. ročníku David Vobruba, který se nominoval díky skvělému výsledku v krajském kole (celkově se do soutěže zapojilo kolem 7000 účastníků).

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2023

Slavnostní zahájení Ústních maturitních zkoušek všech žáků,
konajících maturitu v jarním termínu 2023

4.A - 22. 5. 2023 8:00 (sraz 7:45 hod.)
4.B - 16. 5. 2023 8:00 (sraz 7:45 hod.)
4.C - 22. 5. 2023 7:45 (sraz 7:30 hod.)
4.D - 22. 5. 2023 7:45 (sraz 7:30 hod.)

Přijímací řízení 2023/2024 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí doporučujeme vyzvednout osobně 

 

v pátek 28. dubna 2023 od 15:00 do 19:00,

popř. v úterý 2. května 2023 od 8:00 do 16:00. 

 

Přijímací zkouška 2023

Vážení uchazeči a zákonní zástupci,

zde jsou informace k dalšímu průběhu přijímacího řízení:

Výsledky

Výsledné pořadí žáků bude vyvěšeno na stránkách školy www.sps-cl.cz a na úřední desce před budovou školy v pátek 28. dubna 2023 v 15:00 hod. Výsledek si zjistíte pomocí registračního kódu, který jste od nás obdrželi při podání přihlášky ke studiu (kód ve tvaru kola přijímacího řízení, zkratky oboru, pořadového čísla přihlášky, např. 1ST001, 1EM001, 1IT001 apod.). Pokud registrační kód nenajdete, přijďte na sekretariát školy. Zastavit se můžete osobně bez kódu a my Vám sdělíme výsledek společně s předáním rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 

Rozhodnutí

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si budete moci vyzvednout v den zveřejnění výsledků v pátek 28. dubna od 15 do 18 hod. Prosíme, pokud je to z Vaší strany možné, o osobní vyzvednutí rozhodnutí. Vzájemně tím zjednodušíme administraci přijímacího řízení.

Subscribe to