Přijímací řízení 2020/2021 – aktuální informace

Vážený uchazeči, vážený zákonný zástupce,

jsem rád, že se tato prapodivná doba uklidňuje, a tak je již konečně znám termín jednotné přijímací zkoušky, na který netrpělivě čekáte a který mnohým z vás vytváří nejednu vrásku na čele. Chci vás uklidnit a věřte, že i přesto, že v letošním školním roce se bude konat pouze jeden písemný termín, tak vás to nijak nepoškozuje, neboť ve všech letech předchozích bylo dokázáno, že rozdíl vlivu druhého termínu je takřka zanedbatelný. Věřím, že vás vaše základní škola řádně připravila a také, že i v této nelehké době si doma např. procvičujete zkušební testy. Nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu a klidnou mysl. Za pár dní to již bude za vámi a budete si tak moci užívat klidné prázdniny před vaší další životní etapou.

Rozdělovník:

Tyto informace dostanou všichni uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří na přihlášce vyplnili emailové adresy v elektronické podobě, a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na naší škole jej obdrží také v písemné podobě poštou a jejich součástí bude pozvánka k přijímací zkoušce, která obsahuje konkrétní informace na daného uchazeče a dále předvyplněné čestné prohlášení pro daného uchazeče.

A nyní jak to celé bude:

  1. Termín jednotné přijímací zkoušky je v pondělí 8. června 2020.
  2. Každý uchazeč vykoná přijímací zkoušky na škole, kterou měl uvedenou na přihlášce jako první.

Nemusíte se bát, výsledky této zkoušky dostanou obě školy a obě je započítají do kritérií.

  1. Pravidla a kritéria přijímacího řízení se nemění a jsou zveřejněna na webových stránkách školy, konkrétně na této adrese: https://sps-cl.cz/prijimaci-rizeni
  2. Vstup do budovy bude umožněn průběžně od 8 hodin, a to pouze uchazečům. Povinností je mít roušku a podepsané čestné prohlášení. V rámci školy bude zajištěna u vstupu, na toaletách a ve třídách dezinfekce. V průběhu přestávky bude přístupný školní dvůr, aby se uchazeči mohli protáhnout a vyvětrat.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - TERMÍNY

Vzhledem k trvání nouzového stavu a dle nařízení vlády se přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 nebude konat v původních termínech 14. a 15. dubna 2020.

O novém termínu i průběhu přijímacího řízení vás budeme včas informovat.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

PLATBY ZA DOMOV MLÁDEŽE

Vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti Domova mládeže s účinností od 1. 4. 2020 až do odvolání nebudou platby za ubytování vybírány. Prosím, překontrolujte své trvalé příkazy a případné přeplatky budou vráceny na konci školního roku.

Dobrovolnictví v sociálních službách

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

prosíme o předání níže uvedené informace žákům / studentům vámi řízené školy. V souvislosti s výskytem nemoci Covid19 se objevují časté nabídky na dobrovolnou pomoc seniorům či dalším příjemcům sociálních služeb. Liberecký kraj tyto iniciativy vítá. Pokud mezi vašimi žáky a studenty staršími 18 let jsou jednotlivci či skupiny, které by chtěly pomoci svým spoluobčanům například s donáškou jídla, nákupem apod., nechť se obrátí na mailovou adresu pro koordinaci dobrovolné pomoci v Libereckém kraji:

dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz

Děkujeme.

Provoz školní jídelny - DOPLNĚNÍ!

Vážení strávníci,

vzhledem k nařízení o zavření veškerých stravovacích služeb pro veřejnost nebude naše školní jídelna poskytovat od pondělí 16. března stravování cizích strávníků​. Z těchto důvodů prosím sledujte naše webové stránky, kde zveřejníme možnost opětovně se u nás stravovat. Případná objednaná strava vám bude automaticky odhlášena.

Děkuji za pochopení a přeji příjemný den.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Stránky