Pomoc slabozrakým a nevidomým občanům

Naši žáci každoročně přispívají na pomoc lidem se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka organizovaná Tyfloservisem Liberec je již pravidelnou součástí našeho školního života.

Po kovidové pauze jsme letos přivítali ve škole i milé hosty, zaměstnankyně Tyfloservisu, paní Jitku Fajmonovou a Kateřinu Šretrovou, a také jejich spolupracovníka, zrakově postiženého Lukáše Feifra.

Adventní návštěva v Rodině v centru Nový Bor

Většinou máme tušení, co to jsou odborné sociální služby a s bezpečným odstupem svých spokojených životů v pěkných rodinách si ceníme těch, kteří se v nich angažují. Paní ředitelka Mgr. Petra Vlčková, nás zasvětila do fungování této instituce a my jsme si mohli uvědomit, že i my bychom mohli někdy pomoc a radu Rodiny v centru využít.

Na skok v Lasvitu

V těchto adventních dnech jsme se rozhodli se třídou 3D zpestřit si běžnou výuku kontaktem s klinickou praxí. Návštěva firmy Lasvit v Novém Boru, která propojuje krásu skleněného umění s technickou přesností, se přímo nabízela.

O bezpečnosti v Mimoni

Kyberšikana je téma, které je stále více aktuální – studenti naší školy mohou zvolit jako svou specializaci také kybernetickou bezpečnost. Tématem bezpečnosti se již dnes zabývají žáci maturitního ročníku a neváhají se zabezpečením pomáhat.

Naši olympionici

Dne 29. listopadu 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Ačkoliv jsme škola technického zaměření, naši žáci jsou i dobří češtináři, mateřským jazykem vládnou skvěle a mezi našimi absolventy jsou dnes i učitelé českého jazyka. Letošní výsledky jsou velice těsné a vynikající.

Subscribe to