Přijímací řízení 2022/2023 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně 

 

v pátek 29. dubna 2022 od 10:00 do 17:00. 

 

Závod HydroRACE4schools

Testovací závod vozidel na vodíkový pohon se v letošní sezóně uskutečnil 9. dubna 2022 v Děčíně. Proběhl ve zkrácené podobě v rámci příprav na finále, které se uskuteční 21. května v Chemnitz. V den závodu se sešlo celkem třináct vozidel německých a českých týmů.

Tým SPŠ Česká Lípa si vedl skvěle a obsadil v závodu krásné druhé místo. Nutno podotknout, že první místo obsadila škola, která má profesionálního řidiče, takže naši žáci se mohou pyšnit vskutku úžasným výkonem.

Gratulujeme k vítězství a děkujeme za reprezentaci školy šikovnému týmu žáků Lukáš Hlavnička (2.B), Adam Jílek (2.C), Daniela Svobodová (4.B), Jan Ezr (4.C) a Vít Hlavnička (4.C).

Robotika na SPŠ Česká lípa – VEX IQ stavíme V-Rex

Před nedávnem jsme do školy zakoupili 3 stavebnice VEX IQ Super kit. A protože jsem akční člověk a nemám rád, když jsou věci zavřené ve skříni, hned jsem je vzal do výuky praxe ke druhému ročníku mechatroniků, pak prvnímu ročníku mechatroniků a nakonec k prvnímu ročníku informačních techniků. A jak to celé dopadlo? Naprosto senzačně. Protože mám se stavebnicí velkou zkušenost díky zápůjčce od firmy AV Media Systems a.s. za účelem testování, vybral jsem jinou konstrukci než Clawbota a to V-Rex. Jak žáci říkají pomalý, ale fakt hustý dinosaurus. Alex Fales

My a jaderná energie

V rámci projektu NAKAP LK jsme dostali příležitost navštívit iQ LANDII v Liberci. Žáci druhých ročníků měli radost o to větší, že v předchozích měsících byly možnosti školních akcí velmi omezené proticovidovými opatřeními.

Nejprve navštívili laboratoř, kde absolvovali laboratorní cvičení s názvem Jaderná energie. V tyto dny jsou bohužel ve všech pádech skloňována i rizika jaderných zbraní, zde naštěstí šlo jen o zkoumání mírumilovného ionizujícího záření a využití radioaktivity v energetice. Došlo ale i na téma, jak se proti záření účinně chránit, například speciálním vojenským oblekem a dalšími stínícími materiály.

Subscribe to