INTERNATIONAL DAY na TUL

Za příběhem do světa… Dne 18. října jsme se vypravili společně s třídou 3.B a doprovodem paní učitelky Čechové a paní učitelky Brychové na Technickou univerzitu v Liberci, abychom se zúčastnili akce s názvem International Day.

Bílá pastelka na SPŠ a ZŠ Pátova v České Lípě

Bílá pastelka je každoroční sbírka pořádaná od roku 2000 vždy v říjnu, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, na podporu nevidomých v České republice. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, provádí ji dobrovolníci a spočívá v prodeji bílých pastelek, symbolu bílé slepecké hole i neviditelného světa nevidomých.

Subscribe to