Stipendijní program je určen pro žáky Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace.

Podporovanými obory vzdělávání jsou:

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Stipendijní příspěvek mohou získat žáci v podporovaném oboru vzdělávání v denní formě vzdělávání (platí i pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem).

Podmínky pro získání stipendijního příspěvku

  • Žák je klasifikován ze všech předmětů v řádném klasifikačním období, tj. nebyl hodnocen stupněm nedostatečný, případně nehodnocen. Žák nemusí být klasifikován z předmětu, ze kterého byl uvolněn nebo nehodnocen na základě rozhodnutí ředitele školy.
  • Žák není klasifikován sníženou známkou z chování.
  • Žák neopakuje příslušný ročník v již studovaném oboru vzdělávání z prospěchových důvodů.

Výše stipendijního příspěvku

  • 1.000 Kč za prospěch s vyznamenáním s celkovým průměrem 1,0
  • 500 Kč za prospěch s vyznamenáním

Stipendijní příspěvek je vyplácen pololetně vždy za dané klasifikační období hotově z prostředků Spolku rodičů a přátel Střední průmyslové školy v České Lípě, z.s.

Spolek rodičů a přátel Střední průmyslové školy v České Lípě, z.s., si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělávání, podmínky pro získání stipendijního příspěvku, výši stipendijního příspěvku, jakož i právo stipendijní program bez náhrady zrušit.

Stipendijní program vznikl díky finanční podpoře společností

Sauer Žandov, a.s., Nádražní 10, 471 07 Žandov

http://www.sauerzandov.cz/App_Themes/DesignFromDe/logo.png

 

Fehrer Bohemia, s.r.o., Litoměřická 86, 470 01 Česká Lípa.

Výsledek obrázku pro fehrer bohemia česká lípa

Everesta, s. r. o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa