Přijímací řízení 2024/2025 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji:

Přijímací řízení 2023/2024 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí doporučujeme vyzvednout osobně 

 

v pátek 28. dubna 2023 od 15:00 do 19:00,

popř. v úterý 2. května 2023 od 8:00 do 16:00. 

 

Přijímací zkouška 2023

Vážení uchazeči a zákonní zástupci,

zde jsou informace k dalšímu průběhu přijímacího řízení:

Výsledky

Výsledné pořadí žáků bude vyvěšeno na stránkách školy www.sps-cl.cz a na úřední desce před budovou školy v pátek 28. dubna 2023 v 15:00 hod. Výsledek si zjistíte pomocí registračního kódu, který jste od nás obdrželi při podání přihlášky ke studiu (kód ve tvaru kola přijímacího řízení, zkratky oboru, pořadového čísla přihlášky, např. 1ST001, 1EM001, 1IT001 apod.). Pokud registrační kód nenajdete, přijďte na sekretariát školy. Zastavit se můžete osobně bez kódu a my Vám sdělíme výsledek společně s předáním rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 

Rozhodnutí

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si budete moci vyzvednout v den zveřejnění výsledků v pátek 28. dubna od 15 do 18 hod. Prosíme, pokud je to z Vaší strany možné, o osobní vyzvednutí rozhodnutí. Vzájemně tím zjednodušíme administraci přijímacího řízení.

Přijímací řízení 2022/2023 - Výsledky 2.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně 

 

v pondělí 6. června 2022 od 10:00 do 15:00. 

 

Přijímací řízení 2022/2023 - 2.kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

 

18-20-M/01 Informační technologie – 1 volné místo

23-41-M/01 Strojírenství – 3 volná místo

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 4 volná místa

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

 

Přihlášky je možné podávat do čtvrtka 2. června 2022 do 14 hodin.

 

Jak probíhala burza škol 2021

Burza škol, která se pořádá každoročně za účelem seznámit budoucí žáky a rodiče s aktuální nabídkou vzdělávání, je úspěšně za námi. Po celý den byl tým zástupců školy a žáků připraven věnovat se návštěvníkům. Zodpovídali dotazy, prezentovali nabízené obory a zájemci měli možnost prakticky vyzkoušet vystavená zařízení, se kterými se při výuce žáci setkají.

Subscribe to Pro uchazeče