Veřejné dokumenty

typ dokumentu
platnost od
dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh
1. 1. 2010
Školní řád
1. 9. 2013
Organizační řád
1. 9. 2013

Výroční zpráva

  

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

 

  

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

 
Výroční zpráva podle 106

 

Rozvaha
  30.9. 2013  
Výsledovka
30.9. 2013
Etický kodex
31.5. 2013
Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu
1.1. 2017
Přehled nákladů a výnosů pro rok 2017
2.5. 2017
(Schváleno dne 18. 4. pod č. 698/17/RK,  zveřejněno dne 2. 5. 2017)

Zpráva o činnosti organizace

  

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

  

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015