ZŘIZOVACÍ LISTINA včetně příloh
Platnost od 1. 9. 2017
ŠKOLNÍ ŘÁD
Platnost od 1. 9. 2021 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Platnost od 1. 9. 2019
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020/2021 (platnost 2021/2022)
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
2020 (platnost 2021)
ROZVAHA
Státní pokladna (platnost od 30. 9. 2013)
VÝSLEDOVKA
Státní pokladna (platnost od 30. 9. 2013)
ETICKÝ KODEX
Platnost od 31. 5. 2013
Schválená 1. úprava rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
Zveřejněno 13. 6. 2022
Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
Zveřejněno 17. 10. 2022
Schválená 2. úprava rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
Zveřejněno 11. 11. 2022
Návrh finálního rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
Zveřejněno 11. 11. 2022
SCHVÁLENÁ 2. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2022-2023
Zveřejněno 22. 11. 2021
SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2022-2023
Zveřejněno 29. 6. 2021
Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023
Zveřejněno 20. 4. 2021
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023-2024
Zveřejněno 31.3.2022
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2023-2024
Zveřejněno 5.5.2022
NÁVRH 1. ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2023-2024
Zveřejněno 23.5.2022