Veřejné dokumenty

ZŘIZOVACÍ LISTINA včetně příloh
Platnost od 1. 9. 2017
ŠKOLNÍ ŘÁD
Platnost od 1. 9. 2019 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Platnost od 1. 9. 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019/2020 (platnost 2020/2021)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
2020 (platnost 2021)
ROZVAHA
Státní pokladna (platnost od 30. 9. 2013)
VÝSLEDOVKA
Státní pokladna (platnost od 30. 9. 2013)
ETICKÝ KODEX
Platnost od 31. 5. 2013
Schválená 1. úprava rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023
Zveřejněno 29. 6. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023 Zveřejněno 20. 4. 2021

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022-2023
Zveřejněno 12.3.2021