Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Stručný obsah projektu:

Cílem tohoto centra je vytvořit platformu pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol. Rádi bychom vám proto touto cestou nabízeli pravidelná metodická setkání, jejichž náplní bude komunikace a výměna zkušeností mezi vyučujícími přírodovědných a technických oborů, přednášky odborníků z praxe, lektorů z řad učitelů, workshopy, informace o zajímavých akcích, exkurzích a soutěžích. Obsah těchto akcí bude dále přizpůsobován požadavkům jednotlivých účastníků.

Dále toto centrum pořádá pro žáky základních i středních škol kroužky se zaměřením na fyziku. V těchto kroužcích si se žáky "hrajeme" s různými žákovskými stavebnicemi, děláme pokusy tradiční, ale hlavně méně časté, na které v běžných hodinách fyziky nebývá moc času a prostoru. Touto hravou formou se vlastně učíme tomu, co třeba někteří žáci (a nejen ti) považují za nudné, nezábavné a nepochopitelné.