Hackujstat

V pátek a sobotu 19. až 20. ledna 2024 se uskutečnil 5. ročník soutěže veřejné správy Hackujstat.cz, jde o celostátní kolo vítězů z krajských hackathonů. Soutěž se uskutečnila v sídle NKÚ v Praze a soutěžící měli 24 hodin na splnění zadání. Naši školu reprezentoval tříčlenný tým NorthernWind.

Popis soutěže

Hackathon (https://hackujstat.cz/) byl rozdělen do dvou kategorií. Cílem první kategorie bylo dopracovat a zdokonalit projekt z krajských kol. Druhá kategorie se zabývala tvorbou úplně nového projektu, který musel být založen na některé volně dostupné datové sadě, např. z Národního katalogu otevřených dat (https://data.gov.cz/). Výsledkem soutěže měla být aplikace nebo vizualizace, jejíž zdrojový kód, licence a základní dokumentace jsou veřejné dostupné na softwarovém repozitáři.

Průběh akce

Úkolem bylo vybrat si nějaká otevřená (veřejně dostupná) data, a následně je zpracovat a vizualizovat. Samotný výběr dat byl opravdu složitý, jelikož dat je nespočetně mnoho, a tak se náš tým rozhodl rozšířit svůj vítězný projekt z akce Ideathonu, Integrovaný Systém pro Sdílenou Energetiku (ISSE). Velikou posilou pro domácí tým byl bývalý student Lukáš Moravec, který má v energetice přehled, a díky němu naši 2 programátoři David Vobruba a Jakub Talman nemuseli řešit logistiku a mohli se soustředit jen na řádky kódu. ISSE je integrovaný systém pro správu a analýzu energetických společenství. Hlavním úkolem ISSE je udržování přehledu nad přenosy energie mezi jednotlivými subjekty v rámci daného společenství a zaznamenávat nejen výkonovou, ale také finanční složku daných přenosů. Výsledkem našich čtyřiadvaceti hodin jsou 4 aplikace: Jedna pro administrátory, dvě pro klienty ve společenství a mimo něj a simulátor pro vytvoření dat, která dostupná nebyla. Celý náš projekt naleznete na webu https://github.com/BlodyxCZ/Hackathon2024.

Na stupně vítězů jsme se bohužel nevešli, akci jsme si ale užili a získali jsme nové zkušenosti, které se nám určitě budou hodit do příštích soutěží. 

Autoři článku Jakub Talman (4.D), David Vobruba (3.D)