Český dne proti rakovině

Dne 10. května opět na naší škole proběhla celonárodní kytičková sbírka v rámci Českého dne proti rakovině:

Kouření? Neštěstí!

Nejhorší z neřestí!

Letošní motto sbírkové akce napovídá, že prostředky budou investovány do vývoje screeningového programu na včasný záchyt karcinomu plic. Děkujeme všem, kteří přispěli, a zejména Adamu Lehotskému a Petru Skokanovi ze 3D. Ochotně pomohli s organizací sbírky a prodejem dnes již legendárních kytiček, letos ozdobených bleděmodrou stužkou. Díky, kluci!

V České Lípě dne 16. 5. 2023, Regina Jonášová