Probační a mediační služba

Služby probační a mediační služby jsou již dlouhá léta v České republice směřovány na smírné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a výkonem alternativních trestů a opatření tak, aby byly chráněny zájmy poškozených a zároveň byla ošetřena komunita a byla realizována prevence.

Současná turbulentní doba přinesla do celé společnosti nové fenomény sociálně patologických jevů v chování žáků po celé republice, mění se situace v oblasti závislostí, přibývá psychických problémů mezi mladistvými. Proto není od věci s těmito fakty pracovat a zabránit rozvoji těchto jevů.

Děkujeme paní Mgr. Janě Němcové a panu Mgr. Janu Vavříčkovi, kteří nám realizovali čtyři posezení s prvními ročníky, kde s žáky na tato témata promluvili a zcela jistě je zaujali případy, které řešili v minulosti. Chování a činy, které jsou u žáků základní školy vnímány ještě jako klukoviny, se totiž dnem patnáctých narozenin mohou přetavit na přestupky, či dokonce trestné činy, následky mohou dlouhodobě ovlivnit finančně i sociálně, případně profesně, život oběti, ale i pachatele.

Protože i naši pedagogové by měli být v obraze, neboť přicházejí nové fenomény a rozvíjí se nové okolnosti v této tématice, uskutečnili jsme setkání i pro ně. Děkujeme Probační a mediační službě Česká Lípa za ochotnou promptní spolupráci, poradenství a odlehčenou formu, s níž dokážou tato závažná témata interpretovat a předat potřebným adresátům.

V České Lípě 3. 2. 2023, Regina Jonášová