Pomoc slabozrakým

Naši žáci každoročně přispívají na pomoc lidem se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka organizovaná Tyfloservisem Liberec je již pravidelnou součástí našeho školního života.

Po kovidové pauze jsme letos přivítali ve škole i milé hosty, zaměstnankyně Tyfloservisu, paní Jitku Fajmonovou a Kateřinu Šretrovou, a také jejich spolupracovníka, zrakově postiženého Lukáše Feifra.

Mohli jsme se seznámit s nelehkou terénní prací, kdy pracovnice Tyfloservisu pomáhají lidem, kteří přišli o zrak, např. se základními úkony v domácnosti, pohybem po komunikacích, na úřadech. Mohli jsme si vyzkoušet simulaci těžkých vad zraku prostřednictvím speciálních brýlí. Mnozí z nás se poprvé setkali s texty psanými Braillovým písmem. Asi nejzajímavější byly pro žáky technické pomůcky a elektronické prostředky a programy, které nám představil ajťák Lukáš. Ačkoliv sám vidí jen velmi málo, vyučuje slabozraké a nevidomé, studuje vysokou školu, věnuje se například sjezdovému lyžování a historickému šermu. I setkání s člověkem, který toho tolik dokáže navzdory zdravotní nepřízni osudu, bylo pro nás určitě inspirativní.

Děkujeme Tyfloservisu Liberec za zajímavou zkušenost a třídám 2C a 3D za aktivní účast na besedě.

16. 1. 2023, Regina Jonášová