2023 Klima třídy

Petr Šolc pracuje jako etoped a terapeut na školách v Libereckém kraji už 15 let. Specializuje se na poruchy chování u dětí, řešení výchovných a vztahových problémů v rodině a ve škole, šikanu a rodinnou terapii u dětí s poruchami chování.

Pravidelně, v rámci různých projektů, spolupracuje s naší průmyslovkou a poskytuje nám služby dle našich potřeb. Protože součástí naší práce je i zlepšování vztahů v začínajících třídních kolektivech, které jsou poznamenány kovidovou pauzou i různými dalšími společenskými okolnostmi, využili jsme možností sociometrických šetření jednotlivých tříd. Finanční prostředky jsme v tomto případě získali z projektu NAKAP II.

Přidanou hodnotou těchto setkání je určitě i neformální setkání žáků a učitelů tříd a také socializační aktivity a hry, takzvané ledolamy, které jsou součástí tohoto šetření. Obohacujícím výstupem jsou výsledky šetření, které přinesou třídnímu kolektivu podněty ke změnám a jsou cenným zdrojem informací pro pedagogy školy. Přejeme si, aby se v naší škole všichni cítili bezpečně, proto nám na klimatu tříd i celé školy záleží a pracujeme na něm.

V České Lípě 26. 1. 2023, Regina Jonášová