V pondělí 11. 12. 2023 se v rámci online spolupráce naše třída 3.D a třída z Monticello High School ve Wisconsinu zúčastní projektu Global Math Collaboration.

Hlavním tématem projektu bude Andělský hrad (Castle Sant’ Angelo) v Římě, v Itálii. Obě školy budou řešit zadané matematické úlohy spojené s již zmiňovaným hradem. Úlohy si vyřešíme a následně vybraní žáci při online setkání vysvětlí postup řešení. Komunikačním jazykem je angličtina. Některé výsledky se budou lišit, protože v zadání úloh se nacházejí třeba rozměry našich škol, a ty samozřejmě nejsou stejné. A o to víc bude projekt zajímavější.

Ke konci projektu se také podělíme o to, jak vypadají naše Vánoce a tradice s nimi spojené. Také přiblížíme, jak slavíme Mikuláše. Na úplný závěr si naše paní třídní učitelka Hana Ulíková, díky níž se může projekt konat, nechala tajemství, které odhalí až v den projektu. Až budeme mít projekt hotový, o tajemství se s vámi opět rádi podělíme.
Celá naše třída, věřím, že i třída z Wisconsinu, se na projekt moc těší a jsou rádi, že jim bylo umožněno se zúčastnit.

Karolína Gamrotová