Gaudeamus 2023

Na konci ledna se žáci 3. a 4. ročníků vydali na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2023 do Prahy. Na veletrhu byly zastoupeny české i zahraniční vysoké školy, a tak zájemci o vysokoškolské studium si mohli promluvit se studenty, popř. absolventy a doladit tak svoje představy o budoucím studiu, ujasnit si, na kterou školu jejich přihlášky budou směřovat. Součástí byly i doprovodné přednášky, které byly zaměřeny opět na nabídku programů škol, přijímačky, zázemí pro studium, popř. další aktivity, které školy nabízejí. Mohli si vyzkoušet poslední technické novinky v doprovodném programu Věda pro život, udělat elektronický test předpokladů pro studium, oslovit kvalifikované poradce, prozkoumat podmínky studia v zahraničí, potkat se s maskoty některých univerzit.

Kroky většiny našich žáků směřovaly ke stánkům TUL nebo ČVUT, popř. jiných technických univerzit. Viděli, co se vše dá studovat – mohli si zjistit, že např. trenérství se dá studovat v Praze, v Brně, popř. i v Dubaji. By zde i stánek UniLink, což je bezplatné poradenské centrum, které oslovilo studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a UAE. 

Jediné, co nás nemile překvapilo, byla nekonečná fronta k zakoupení vstupenky – ať pro registrované nebo neregistrované. V době rozvoje informatiky by se určitě dala využít technologie, která by tuto nepříjemnou situaci odstranila.

Mgr. Lenka Brychová