iBobr - krajské kolo

Ve středu 1.2.2023 soutěžili žáci naší školy v kategorii Senior (3. a 4. ročníky) ve znalostech získaných na naší škole z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti v ústředním kole soutěže Bobřík informatiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. A jak to s našimi žáky dopadlo?

Žák Vojtěch 3.C obsadil první místo v Libereckém kraji s 216 body, což mu zajistilo 24. pozici v rámci celé ČR. Žák Ondřej 3.D obsadil druhé místo v Libereckém kraji s 204 body. Obě výhercům gratulujeme a jsme na naše žáky opravdu hrdí. Jen pro informaci soutěže se zúčastnilo 183 564 soutěžících.

Web soutěže: https://ibobr.cz/ a listina vítězů Listina vítězů ústředního kola 2022/23 - Bobřík informatiky (ibobr.cz)

Ing. Alexandr Fales, koordinátor soutěže za SPŠ Česká Lípa, p. o.