Kyberbezpečnost na ZŠ v Mimoni

Kyberšikana je téma, které je stále více aktuální – studenti naší školy mohou zvolit jako svou specializaci také kybernetickou bezpečnost. Tématem bezpečnosti se již dnes zabývají žáci maturitního ročníku a neváhají se zabezpečením pomáhat.

Žák 4. ročníku oboru IT (4.D) Pavel Chludil se po čtyřech letech vypravil na svou mateřskou loď - na základní školu do Mimoně. Vedlo ho tam tentokráte téma kyberšikana a její prevence. Náplní přednášky bylo seznámení žáků se samostatnou problematikou kyberšikany a jejími formami, důležité byly rady, jak se proti takové kyberšikaně bránit a jaké učinit kroky, pokud jsou žáci již účastníky probíhající kyberšikany. Mj. také zaznělo, že pro trestní zákon je kyberšikana stále neznámý pojem, ale na její projevy a následky již nezapomíná - trestným činem (projevem šikany) je např. omezování lidské svobody, vydírání, poškozování cizí věci, pomluva, krádež, sexting, kyberharašení … Toto téma žáky zaujalo nejvíce, a proto jejich dotazy byly velmi početné. 

Pavel zmínil také některé zajímavé příklady - např. příběh Ryana Patricka Halligana, který spáchal ve svých 13 letech sebevraždu poté, co byl šikanován v reálném životě a v kyberprostoru, upozornil na narůstající kyberšikanu jak ve světě, tak u nás v České republice. Zmínil, že některé studie uvádějí, že až 72 % dětí má zkušenost s kyberšikanou. 

V rámci free timu Pavel zodpovídal dotazy zejména směřující k hackingu (crackingu), krádeži dat a identity, svůj výklad směřoval ke kybernetické bezpečnosti, zdůraznil správnou volbu hesla. K zajímavým dotazům patřily napadání tiskárny, její hacknutí nebo i možnost jejím prostřednictvím způsobit požár.

Přednášky s besedou se zúčastnilo 140 dětí 2. stupně, které informace od studenta, který jim je věkově bližší, úplně hltaly. I pedagogové s vedením školy měli ze svého bývalého žáka radost a tuto akci ocenili. 

Pavel Chludil, 4.D