2022 Úřad práce

Do občanské gramotnosti absolventů střední školy patří bezesporu dobrá orientace ve funkcích úřadů a institucí. Zaměstnankyně českolipského úřadu práce nám již pravidelně připravují besedu pro studenty čtvrtých ročníků, kteří se rozhodují o svém dalším osudu. Ten je buď orientován na první zaměstnání anebo na navazující studium, případně cestu do zahraničí, podnikání apod. Všechny tyto pozice si vyžadují určitá rozhodnutí, hledání na zasvěcených portálech, orientaci v placení sociálního a zdravotního pojištění a podobné úkony.

Děkujeme za rady a podporu, kterou nám pro naše žáky Úřad práce v České Lípě poskytuje na jejich nelehké cestě k dospělosti.

27. 9. 2022, Regina Jonášová