Jedna z prvních akcí naší školy, která je směřována na žáky prvních ročníků, je lekce informačního vzdělávání v Městské knihovně v České Lípě. Její cíl je jednoznačný. Většina našich žáků bude záhy vytvářet ročníkové práce a všichni pak v průběhu studia na průmyslovce odevzdávají práce seminární. Nejinak tomu pak bude na vysoké škole. Nezbytnou součástí žákovských prací je uvádět řádně zdroje, z nichž žáci čerpají, nebo je přímo citují. Dále by měli vědět, kde mohou potřebné materiály sehnat a půjčit si je, a i to, že na daný problém nejsou sami. Mnohdy jim může pomoci právě knihovna a její ochotný personál.

Během hodinové lekce v naší českolipské knihovně se žáci zevrubně seznámí s jejími službami. Lekce je zaměřena na seznámení s různými druhy katalogů, informačních portálů, vyhledávání informací a službami knihoven, jako jsou meziknihovní, či rešeršní služby apod. S ohledem na naše studijní potřeby byla rozšířena lekce o práci s citacemi, což během následujícího studia jistě bohatě využijeme.

Letos jsme tato setkání zahájili s druhými ročníky, které dohánějí koronavirovou pauzu. Děkujeme za příjemné chvíle a podnětné prostředí, které nám laskavé paní knihovnice vytvořily, ba pro žáky měly připravený i kontrolní test, který prověřil jejich pozornost. Těší nás, že už zase můžeme studovat obvyklým způsobem.

autor článku: Mgr. Regina Jonášová