Český den proti rakovině 2021

Letošní ročník Českého dne proti rakovině již po dvacáté páté představuje další naději pro onkologické pacienty. Letos se zaměřuje na prevenci rakoviny močového měchýře. Finance ze sbírkové akce budou organizátorem akce, Ligou proti rakovině Praha, distribuovány potřebným pracovištím: pacientským organizacím, onkologickému výzkumu, na rekondiční pobyty onkologických pacientů a další související oblasti.

Střední průmyslová škola v České Lípě se i v letošním roce této záslužné akce zúčastnila a beze zbytku svěřená kvítka rozprodala. Děkujeme tímto žákům třídy 4D, Ondrovi Fejtkovi a Danielu Černému, kteří se sbírky nezištně a s velkým nasazením ujali a podpořili tak dobré jméno naší školy. Děkujeme také všem žákům a zaměstnancům, kteří na sbírkovou akci přispěli.

Regina Jonášová