Adaptační kurz 2021

Vzpomínáte si ještě na své začátky? Jakékoliv. Nová škola, zaměstnání, noví lidé, neznámé prostředí, stres, obava a nejistota, snaha dobře zapůsobit, někdy si také vybudovat dobré postavení, potřeba prosadit se, splynout s davem. Každý z nás je prožívá jinak. Závisí to na spoustě věcí, ale jistě mi dáte za pravdu, že nejvíc záleží na prvním dojmu, kontaktu a vztazích, které člověk získá v prvních hodinách a dnech. S tímto jsme již před dvaceti lety založili na Střední průmyslové škole v České Lípě tradici adaptačních, seznamovacích kurzů.

Ty letošní jsme realizovali v prvním zářijovém týdnu. Po vyřízení nezbytných formalit jsme vyjeli s batohy do přírody a strávili jsme týden v chatovém táboře penzionu U Skály v Kytlicích, kdy se nám vystřídaly dva turnusy nových studentů školy. Náplní byly výlety, soutěže v táboře i v lese, aktivity a hry inspirované Lipnickou školou, povídání vážná i nevážná, večer táborový oheň.

Dnešní mládež myslí jen na lumpárny, je nezvladatelná...Taky jste to někdy slyšeli? My učitelé ze Střední průmyslové školy v České Lípě nevíme, o čem je řeč, protože kluci a holky, které s sebou bráváme, jsou vážně fajn, je s nimi domluva, no vždyť jsou skoro dospělí a navíc na zlobení není čas.

Rozhodně se vracíme moudřejší, nyní to budeme mít všichni o něco snazší. Půjdeme přeci mezi známé, víme, co od sebe můžeme očekávat. Studenti i učitelé. Známe se jménem, tušíme, odkud jsme, kdo bude do party na sport, komu říct na výlet o kytaru. Třídní je taky víc v obraze, snadno vybere mluvčího třídy, pokladníka. Tuší, kdo bude potřebovat pomocnou ruku, třeba proto, že si nevěří. Jsme prostě všichni obohacení novou zkušeností, klidnější, patříme k sobě, máme společné zážitky.

Rodiče nových středoškoláků nám dají za pravdu, že náklady na začátku studia jsou pro běžnou rodinu na hranici únosnosti. Proto chceme velmi poděkovat Krajském úřadu Libereckého kraje, který nám usnadnil realizaci našeho záměru projektovými penězi a zaplatil účastnický poplatek žáků (z projektu NAKAP LK II – Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje). Zásluhou těchto finančních prostředků jsme mohli také uvítat na akci Mgr. Petra Šolce, etopeda a terapeuta, který obohatil naši akci vlastními seznamovacími aktivitami.

Děkujeme za spolupráci i vedení naší školy, které se nebrání novým, podnětným aktivitám v práci s mladými lidmi, kolegům učitelům, kteří si ukrojili ze svého volného času při přípravě a realizaci celého projektu a přejeme našim žákům plynulý přechod na střední školu a také krásné vzpomínky na studia u nás na škole. Začínáme a je nám pěkně u srdce. Na startu to není málo.

autor článku: Mgr. Regina Jonášová