Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Vážení rodiče, studenti, milí kolegové a přátelé,

v těchto dnech naši žáci maturují a my všem přejeme hodně pohody a pevné nervy.

Rádi bychom Vás tímto pozvali na slavnostní rozloučení se žáky školy. To letos poprvé zrealizujeme v krásném hlavním sále Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219, a to dne 3. června 2024 mezi 15,00 a 18,00 hodinou. Předpokládaná délka akce pro každou třídu je jedna hodina.

Rozpis je následující:

15,00 hod 4.D

16,00 hod 4.C

17,00 hod 4.B

Určitě budeme velmi rádi, pokud na tuto výjimečnou společenskou událost vezmete i další rodinné příslušníky či přátele, kapacita sálu je dostatečně velká. Dress kódem akce je oděv vhodný pro formální událost.

Rádi bychom Vás zároveň poprosili, abyste na místo dorazili vždy o čtvrt hodiny dříve, abychom mohli dodržet časový harmonogram předávání u jednotlivých tříd. Fotograf bude zajištěn.

Květinový den 2024

Dne 15. května 2024 na naší škole již tradičně proběhla sbírka podporující Český den proti rakovině, akce Ligy proti rakovině. Letošní kytičky s růžovou stuhou opět rozzářily naši školu a bylo vidět, že nám všem podpora této akce leží na srdci. Tento rok se zaměřil na rakovinu prsu u žen a screeningové programy.

Přijímací řízení 2024/2025 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji:

Žáci převzali ocenění v soutěži Kraje pro bezpečný internet

Deset žáků základních a středních škol v Libereckém kraji bylo oceněno za své úspěchy v soutěži projektu Kraje pro bezpečný internet, který se zaměřuje na bezpečné chování online a využívání informačních a komunikačních technologií.

IDEATHON 2024

„Zapni mozek a vyhraj“, i s tímto heslem se nesl již 4. ročník Liberecké inovační soutěže Liberecký Ideathon 2024. A ani tento rok nechyběl na soutěži tým z naší školy. Ale začněme postupně…

Subscribe to Aktuality