úterý 25. 6. 2024 se konají úvodní třídní schůzky budoucích žáků školy.

Pro rodiče žáků oborů Strojírenství a Elektrotechnika od 16 hodin.

Pro rodiče žáků oboru Informační technologie od 17,30 hodin.

Na schůzkách Vás chceme seznámit se studijním plánem zvoleného oboru, průběhem studia, důležitými akcemi během celých 4 let (adaptační, turistický a lyžařský kurz, praxe u firem, tuzemské i zahraniční exkurze a zájezdy), maturitami, řádem školy, činností sdružení rodičů a v neposlední řadě s potřebnými pomůckami, učebnicemi a vybavením.