Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Střední průmyslové školy, Havlíčkova 426, Česká Lípa, příspěvková organizace, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.

Střední průmyslové školy, Havlíčkova 426, Česká Lípa, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://sps-cl.cz, https://sps-cl.cz/dm

Stav souladu

Tato stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

  1. Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text.
  • Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
  1. Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
  • Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 12. 2020.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného IT specialistou Střední průmyslové školy Česká Lípa za využití standardních online nástrojů např. https://wave.webaim.org/, Lighthouse apod.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím nás kontaktujte na jan.fojtik@sps-cl.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

V České Lípě, 31.12.2020

Ing. Petr Veselý, ředitel školy