Pohár Josefa Masopusta pro SPŠ

Včera 19. 10. se uskutečnil na hřišti SOU 28. října další ročník „Poháru J. Masopusta“ v kopané SŠ. Za stálého deště se zde utkalo šest středních škol českolipského okresu, rozdělených do dvou skupin. SPŠ se střetla ve skupině B s SOŠ Lužickou (výsledek 2:0) a Euroškolou (0:0) a postoupila do semifinále z prvního místa. Utkání o postup do finále zvládla bez problémů a výsledkem 4:0 porazila Obchodní akademii. Ve finále se SPŠ utkala s domácím SOU 28. října a po vyrovnaném průběhu zvítězila 1:0.

Maturita 2016-2017 - termíny společné části (dle MŠMT)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017.

  • 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

Sbírková akce Bílá pastelka na naší škole

V současné době probíhá v Česku každoročně nepřeberné množství sbírkových akcí. Rozhodli jsme se v letošním roce podpořit alespoň některé z nich, ve středu 12. října 2016 to byla celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka. 

Výtěžek sbírky podporuje zejména výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání), volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro zrakově postižené, převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se používá na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma aj).

Nové aktivity v Global Math Collaboration

Pro spolupráci s mým amerických kolegou Chrisem Collinsem z Wisconsinu jsem si letos vybrala třeťáky strojaře. Jsou to ti samí šikulové, se kterými jsme vyhráli speciální cenu v soutěži Správná škola za networking (náš příspěvek se týkal oslavy dne PÍ a jmenoval se PÍpání).

Stránky