Pro uchazeče

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení 2021/2022 – 3. kolo

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 6 volných míst

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat průběžně.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.
V případě, že uchazeč v 1. kole nekonal centrální přijímací testy, bude podroben řízenému pohovoru.

Přijímací řízení 2021/2022 - Výsledky 2.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení

26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně.

Přijímací řízení 2021/2022 – 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 8 volných míst

23-41-M/01 Strojírenství – 1 volné místo

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat do pátku 11. června 2021 do 12 hodin.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.
V případě, že uchazeč v 1. kole nekonal centrální přijímací testy, bude podroben řízenému pohovoru.

Přijímací řízení 2021/2022 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně 
 
ve čtvrtek 20. května 2021 od 8:00 do 17:00. 

Informace k přijímacím zkouškám - AKTUALIZOVÁNO

Výsledné pořadí žáků bude zpracováno a vyvěšeno na stránkách školy www.sps-cl.cz a na úřední desce před budovou školy nejdříve ve čtvrtek 20. května 2021 v 8:00. Výsledek si zjistíte pomocí registračního kódu, který jste od nás obdrželi při podání přihlášky ke studiu. Zákonný zástupce může po předchozí domluvě nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení před vydáním rozhodnutí dne 19. května 2021 od 12 do 15 hod.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si budete moci vyzvednout ve čtvrtek 20. května od 9 do 17 hod. Prosíme, pokud je to možné, o osobní vyzvednutí rozhodnutí. Vzájemně tím zjednodušíme administraci přijímacího řízení, které je už tak vzhledem k dané situaci termínově posunuté.

Ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. 20. května 2021, je potřeba do 10 pracovních dní na zvolený obor odevzdat zápisový lístek. Je ideální vzít si ho s sebou v den, kdy si osobně vyzvedáváte rozhodnutí a rovnou jej na zvolený obor odevzdat. Pokud zápisový lístek odevzdáváte na jinou školu, poprosíme Vás o tuto informaci, protože tak můžeme Vaše místo uvolnit pro další žáky.

Pokud jste nebyli přijatí, pomůžeme Vám s odvoláním a vysvětlíme další postup. Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek u nás, dochází průběžně na oborech k uvolňování míst, která následně doplníme prostřednictvím odvolání.

Uchazečům, kteří se hlásí ze základních škol, je vydáván lístek základní školou. Uchazeči z víceletých gymnázií si musí lístek vyžádat na Krajském úřadu v Liberci (bližší informace naleznete zde: http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/379/Zapisovy-listek.aspx).

V případě jakýkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 487 833 123 nebo na emailu sps@sps-cl.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Stránky