Aktuality

Rozpis maturitních zkoušek 2019

4.D

27. 5. 2019
7:30 Sraz všech maturantů + příprava
7:40 Slavnostní zahájení
7:55 Příprava 1. žáka fyz1
30. 5. 2019
12:50 Sraz všech maturantů
13:00 Slavnostní rozloučení

4.A

27. 5. 2019
7:20 Sraz všech maturantů + příprava
7:30 Slavnostní zahájení
7:40 Příprava 1. žáka u1c
30. 5. 2019
17:40 Sraz všech maturantů
17:50 Slavnostní rozloučení

4.B

21. 5. 2019
7:20 Sraz všech maturantů
7:30 Slavnostní zahájení
7:40 Příprava 1. žáka u2a
24. 5. 2019
14:50 Sraz všech maturantů
15:00 Slavnostní rozloučení

Přijímací řízení 2019/2020 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně v
 
pondělí 29. dubna 2019 od 10:00 do 17:00. 
 

Přijímací řízení - pozvánky

Zákonným zástupcům a uchazečům, kteří doručili přihlášku ke studiu do kanceláře školy osobně, jsme na místě předávali potvrzení o doručení přihlášky s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Na potvrzení a pozvánce je vždy uveden daný obor, vybraný termín a registrační kód společně s časovým rozpisem zkoušek.

Zákonným zástupcům a uchazečům, kteří doručili přihlášku ke studiu poštou, jsme potvrzení a pozvánky odesílali obyčejnou poštou dne 4. 3. 2019. Pokud Vám zásilka nedorazila, kontaktujte nás prosím.

V příloze vzor pozvánky a další informace.

Stránky