Aktuality

Naše návštěva transfúzního oddělení

Přelom září a října 2019  jsme na naší škole zasvětili tématu dobrovolného dárcovství. Naši studenti se ve svém studiu i plánu profesní kariéry zaměřují zejména technickým směrem, proto se snažíme, aby získali alespoň základní informace i ohledně zdraví svého a zdraví své rodiny. Ukázalo se, že téma darování krve či kostní dřeně je pro ně oblast zcela nová.

Stránky