Aktuality

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - TERMÍNY

Vzhledem k trvání nouzového stavu a dle nařízení vlády se přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 nebude konat v původních termínech 14. a 15. dubna 2020.

O novém termínu i průběhu přijímacího řízení vás budeme včas informovat.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

PLATBY ZA DOMOV MLÁDEŽE

Vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti Domova mládeže s účinností od 1. 4. 2020 až do odvolání nebudou platby za ubytování vybírány. Prosím, překontrolujte své trvalé příkazy a případné přeplatky budou vráceny na konci školního roku.

Dobrovolnictví v sociálních službách

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

prosíme o předání níže uvedené informace žákům / studentům vámi řízené školy. V souvislosti s výskytem nemoci Covid19 se objevují časté nabídky na dobrovolnou pomoc seniorům či dalším příjemcům sociálních služeb. Liberecký kraj tyto iniciativy vítá. Pokud mezi vašimi žáky a studenty staršími 18 let jsou jednotlivci či skupiny, které by chtěly pomoci svým spoluobčanům například s donáškou jídla, nákupem apod., nechť se obrátí na mailovou adresu pro koordinaci dobrovolné pomoci v Libereckém kraji:

dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz

Děkujeme.

Provoz školní jídelny - DOPLNĚNÍ!

Vážení strávníci,

vzhledem k nařízení o zavření veškerých stravovacích služeb pro veřejnost nebude naše školní jídelna poskytovat od pondělí 16. března stravování cizích strávníků​. Z těchto důvodů prosím sledujte naše webové stránky, kde zveřejníme možnost opětovně se u nás stravovat. Případná objednaná strava vám bude automaticky odhlášena.

Děkuji za pochopení a přeji příjemný den.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Provoz školní jídelny

Vážení strávníci, v době mimořádného opatření bude školní jídelna fungovat v upraveném provozu:

  • provoz od pondělí 16. března do odvolání mimořádného opatření v nabídce stravování pouze 1 varianta oběda
  • zkrácení výdejní doby do 13:30
  • výdej obědů pouze zaměstnancům a cizím strávníkům
  • žáci, kteří se chtějí stravovat i v upraveném režimu, mohou pouze jako cizí strávníci za plnou cenu oběda
  • všem žákům, tzn. všech škol i ubytovaným byla provedena hromadná odhláška veškeré stravy od 16. 3.
  • cizí strávníci si provedou kontrolu a případnou úpravu objednávek stravy od 16. 3.

Děkuji za pochopení.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Uzavření školy

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízení (domov mládeže) dle školského zákona. Na základě těchto skutečností zůstane naše škola a domov mládeže pro žáky do odvolání uzavřen. Výuka bude probíhat náhradní formou, proto prosím všechny žáky, aby sledovali veškeré komunikační kanály, tj. zejména školní email a bakaláře.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Stránky