Metodické centrum - FYZIKA, SPŠ Česká Lípa

V rámci projektových dnů mohou naši školu navštívit celé kompletní třídy základních i středních škol. Mohou si vyzkoušet s našimi didaktickými pomůckami a fyzikálními stavebnicemi řadu pokusů. Má to být nabídka na využití naší specializované fyzikální laboratoře. Ne každá škola takovou laboratoř s pomůckami vlastní a tak by bylo škoda si ji nechat jen pro sebe a nenabídnout jí. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Projektový den - Zvuk + Vedení elektrického proudu (11. a 17. 6. 2014)
ZŠ Horní Police k nám přijela na dva po sobě jdoucí projektové dny. Jelikož se jedná o školu s menším počtem žáků, skupiny byly složené z žáků různých ročníků.


   
   

Projektový den - Zvuk (28.5. 2014)
Dalšími žáky, kteří k nám zavítali na téma Zvuk, byli žáci ze ZŠ Pátova v České Lípě. I oni si pohráli s ladičkami, mikrofonem (dozvukem a ozvěnou) a sestzavili si sirénku.

   

Projektový den - Zvuk (14.5. 2014)
I tentokrát se žáci ze ZŠ Lada z České Lípy mohli seznámit s ozvěnou a dozvukem, s rezonancí a s mechanickými efekty působení zvuku. V druhé části si každý vyrobil sirénku. Jelikož jejich škola je sportovní. Tak je určitě využijí při fandění.

   

Projektový den - Vedení elektrického proudu (14.5. 2014)
Opět přišli záci ze ZŠ Slovanka v České Lípě (tentokrát 6.B a 6.C) na téma vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a pevných látkách.

   

Projektový den - Zvuk (30.4. 2014)
Dnes si přijeli vyrábět sirénky žáci ze ZŠ Skalice u České Lípy. I oni se těšili jak si odpoledne doma pořádně zatroubí. Předtím se ale vzdělávali na téma Zvuk jako mechanické vlnění. Zkoušeli si experimenty s rezonancí a zkusili si na "vlastní uši" rozdíl mezi ozvěnou a dozvukem. Byla to poučná legrace.

   

Projektový den - Zvuk (2.4. 2014)
Dalším nabízeným tématem je ZVUK. Ukázka důkazu, že je zvuk mechanické vlnění a další předvedené experimenty jsou náplní jedné hodiny v učebně fyziky. Při druhé hodině pak žáci vyrábí foukací sirénu z PET lahve. Ač se to možná zdá nemožné, svou hlasitostí se vyrovná sirénám na stlačený vzduch, které se prodávají v obchodech. První kdo si zvolil toto hlasité téma byli žáci ZŠ Kravaře. Přejeme jim klidnou cestu domů :)

   

Projektový den - Vedení elektrického proudu (2.4. 2014)
Dalšími žáky, kteří si zvolili téma vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a pevných látkách přišli tentokrát ze ZŠ Slovanka v České Lípě.

   

Projektový den - Vedení elektrického proudu (5.3. 2014)
Žáci ze ZŠ Partyzánská z České Lípy přišli na projektový den, který byl zaměřen na vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech, pevných látkách. Předváděly se pokusy s výrobou náboje, s uchováním náboje a jeho pozdějším použitím. Ve druhé skupině si zatím žáci zkoušeli různá elektronická zapojení se stavebnicí Voltík. Poté se obě skupiny vyměnily.

   

Projektový den - Vedení elektrického proudu (5.3. 2014)
Žáci ze ZŠ Šluknovská z České Lípy přišli na projektový den, který byl zaměřen na vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech, pevných látkách. Předváděly se pokusy s výrobou náboje, s uchováním náboje a jeho pozdějším použitím. Ve druhé skupině si zatím žáci zkoušeli různá elektronická zapojení se stavebnicí Voltík. Poté se obě skupiny vyměnily.

   

Projektový den - Vedení elektrického proudu (19.2. 2014)
Žáci ze ZŠ Pátova z České Lípy přišli na projektový den, který byl zaměřen na vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech, pevných látkách. Předváděly se pokusy s výrobou náboje, s uchováním náboje a jeho pozdějším použitím. Ve druhé skupině si zatím žáci zkoušeli různá elektronická zapojení se stavebnicí Voltík. Poté se obě skupiny vyměnily.

   

Projektový den - Tekutý dusík (29.11. 2013)
Na tomto projektovém dni nás navštívili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Pátova z České Lípy.
Téma bylo pro některé žáky skoro záhadné - tekutý dusík. Někteří sicě věděli, že se používá v lékařství, ale že s ním může být i legrace, neměli asi ani tušení. Předváděli jsme si mnoho pokusů s touto zajímavou kapalinou. Žáci si mohli sáhnout na tekutý dusík, který měl teplotu přibližně -200oC, viděli nadnášení supravodivého materiálu v magnetickém poli, viděli co se stane s rostlinami když se zmrazí (kulička hroznového vína, karafiát), odvážlivci si zkusili sníst zmrazený piškot a nechyběl ani výbuch. Bez toho by to nebylo ono :)