Přijímací řízení 2017/2018 - 2. kolo pro obor STR

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

23-41-M/01 Strojírenství – 5 volných míst

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 26. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.

Stránky