Vážení rodiče budoucího žáka Střední průmyslové školy

chci Vám blahopřát k přijetí Vašeho syna či Vaší dcery ke studiu na naší škole. Od nového školního roku dojde ve Vaší rodině k určitému zásahu do zavedených pořádků, neb budete mít doma nového středoškoláka. Protože se domníváme, že základním předpokladem úspěšného a klidného průběhu celého studia je správné vykročení na nové škole, zveme Vás na:

úvodní schůzky rodičů v úterý 4. června 2013 od 16.00 hodin.

Tato schůzka proběhne v učebně FYZ 1. patro vlevo. Na schůzkách Vás chceme seznámit se studijním plánem zvoleného oboru, průběhem studia, důležitými akcemi během celých 4 let (adaptační, turistický a lyžařský kurz, praxe u firem, tuzemské i zahraniční exkurze a zájezdy), maturitami, řádem školy, činností sdružení rodičů a v neposlední řadě s potřebnými pomůckami, učebnicemi a vybavením.

Studium na naší škole je bezplatné. Přesto nákup učebnic a dalšího nezbytného vybavení představuje nemalou částku. Budeme se Vám snažit doporučit takové pomůcky, které splňují požadavky školy a přitom Vás zbytečně finančně nezatíží.

Děkujeme Vám, že využijete této možnosti získání informací a jejich individuální poskytování v jiných dnech budete vyžadovat jen v nezbytně nutných případech. Pracovníci školy budou plně vytíženi závěrem školního roku. Věříme, že této naší prosbě vyjdete vstříc.

S přáním co nejlepší vzájemné spolupráce  

Ing. Petr Veselý
ředitel školy