Výchovný poradce

V čem může výchovný poradce pomoci

  • Individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče
  • Řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • Řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
  • Pomoc při profesní orientaci
  • Volba dalšího studia (VŠ, VOŠ, rekvalifikační kurzy aj.)
  • Zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
  • Při řešení problémů komunikativních

 

Aktuálně:
Kam po maturitě
Vyhledávač práce
Průvodce pomaturitním vzděláváním