Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění

Stručný obsah projektu:

Realizací projektu "Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění" chceme dosáhnout širší nabídky dalšího vzdělávání propojeného se vzděláváním počátečním. Jsme střední škola poskytující počáteční vzdělávání v oboru strojírenství. V našem regionu je stabilní poptávka po pracovní síle s odbornými znalostmi a dovednostmi v ovládání zjm. CNC obráběcích strojů a také konstruování v CAD systémech, příprav výroby promocí CAM systémů, které vlastnímu obrábění předcházejí. Projekt je určen zájemcům o další vzdělávání v oblasti strojírenské konstrukce a průmysl. obrábění. Projektem chceme vytvořit 3 vzd. programy, budou modulárně postavené a zájemci je mohou absolvovat všechny nebo jen vybrané dle potřeby. Vzdělávací programy připraví sami lektoři, kteří je následně ověří v pilotním vzdělávání. Vytvořené vzd. programy budou:

"Konstruování pomocí CAD systémů", rozsah 100 hod

"Příprava výroby pomocí CAM systémů", rozsah 100 hod

"Programování a obsluha CNC strojů", rozsah 250 hod.

Cíle projektu:

Projektem CAD_CAM_CNC chceme dosáhnout připravenosti žadatele být vzdělavatelem také v oblasti dalšího vzdělávání v oborech strojírenské konstrukce a obrábění. Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacích modulů navazujících na obor vzdělání poskytovaný školou. Jedná se o obor strojírenství, v jehož návaznosti budou vytvořeny vzdělávací moduly pro konstrukci (systém CAD), její přenos (CAM) pro CNC obrábění. Tvůrci vzdělávacích modulů (lektoři) vytvoří na základě analýzy ŠVP, nově získaných znalostí o funkcích nejnovějších verzí programů a zkušeností z práce s cílovou skupinou vzdělávací metodiky pro výuku jednotlivých modulů. V první části realizace projektu bude nejprve externě proškoleno celkem 6 lektorů (každý lektor v 1 až 2 programech) v aktuálních verzích sw programů pro CAD, CAM a CNC obrábění, a společně pak také v základech andragogiky a projektové výuky. Své získané znalosti uplatní právě pro tvorbu metodik a didaktickou přípravu vlastního dalšího vzdělávání. Zároveň lektoři provedou analýzu ŠVP oboru strojírenství, vyberou vhodná a návazná témata oboru strojírenství potřebná pro další vzdělávání v uvedených modulech. V další etapě lektoři navrhnou a vytvoří 3 vzdělávací metodiky pro výuku modulů: "Konstruování pomocí CAD systémů" o rozsahu 100 hodin, "Příprava výroby pomocí CAM systémů" o rozsahu 100 hodin a "Programování a obsluha CNC strojů" o rozsahu 250hodin. V závěrečné aktivitě projektu budou tyto vytvořené vzdělávací metodiky pilotně ověřeny vždy na skupině min 6 účastníků dalšího vzdělávání, tj. celkem 18 osob dalšího vzdělávání. Po ověření budou vzdělávací metodiky všech modulů upraveny a připraveny k dalšímu vzdělávání.