Státní maturita

Co je důležité pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky? Pečlivě se připravovat a snažit se dohnat, to co někteří z vás během své docházky do školy podcenili! Bez pečlivé domácí přípravy a studia to nepůjde!!!

Neznáte odpovědi na některé otázky v souvislosti se státní maturitou? Řadu odpovědí na některé své otázky naleznete v následujícím odkazu: nová maturita

Specifické poruchy učení a maturitní zkoušky

Podle pravidel nové státní maturity se zároveň s přihláškou k maturitní zkoušce podává i žádost o uzpůsobení podmínek konání této zkoušky. Aby mohla pedagogicko-psychologická poradna vydat posudek k maturitní zkoušce musí mít žák aktuální psychologické a pedagogicko-psychologické vyšetření, které bylo provedeno nejpozději ve třetím popř. na začátku čtvrtého ročníku studia na SŠ. Bez tohoto vyšetření není poradna oprávněna posudek vydat. O vyšetření a poté o vydání posudku si musí žák zažádat sám. Škola není k této činnosti oprávněna. Na základě aktuálního vyšetření je každému konkrétnímu žákovi pedagogicko-psychologickou poradnou vypracován posudek, ve kterém bude uvedena skupina, do které je žák zařazen a další konkrétní opatření u maturity přípustná.

U zkoušky samotné se maturant může dočkat delšího časového limitu nebo povolení různých kompenzačních pomůcek – od speciálního psacího náčiní, zvýrazňovačů po slovníky nebo notebook. Měly by to být ale ty, které už žák používal během studia. Podle míry postižení mohou být žáci se specifickými poruchami učení zařazeni do 3 základních skupin, u kterých je třeba přistoupit k následujícím kompenzacím:

  • Skupina I: navýšení časového limitu o 25 %; kompenzační pomůcky
  • Skupina II: navýšení časového limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky
  • Skupina III: navýšení časového limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II

U poruch učení je zásadní věc, aby jedinec přijal za své, že porucha není omluvenka, ale důvod více pracovat. Přistoupí-li k tomu takto, problém zvládne a také se vycvičí v řešení obtížných situací. Některé velké americké firmy dokonce při výběru manažerů dávají přednost těm, kteří mají nějaké „dys“, protože vědí, že pokud takový člověk vystudoval, umí se potýkat s obtížemi.“