Projektový den s technickými obory

Stručný obsah projektu:

"Projektový den s technickými obory" je připraven SPŠ v České Lípě a je určen žákům zjm. 8. nebo 9. Tříd základních škol našeho okresu. Cílem projektu je poskytnout žákům často první zkušenost a základní informace o oborech strojírenství a informační technologie.

Projektový den žáků jedné třídy:

1) úvod - hodina na ZŠ - debata se zástupcem SPŠ na téma strojírenství, IT, elektrotechnika, co to vlastně je?

2) projektový den - třída rozdělena do 3 skupin bude po 2 hod. rotovat po 3 pracovištích (2x stroj. dílna a 1x elektrotech. laboratoř), na vlastním pracovišti si vyzkouší svou manuální zručnost (pilování, vrtání, broušení, zapojení el. obvodu, pájení), ale také představivost, trpělivost, pečlivost.

3) závěr - opět hodina na ZŠ se zástupcem SPŠ - debata nad zkušeností, jak zvládli, co je zaujalo, co naopak ne a proč.

Žáci získají reálnou praktickou zkušenost a představu, co obnáší obory strojírenské a elektrotechnické (IT), a snad o to zodpovědněji přistoupí k volbě dalšího studia.

Cíle projektu:

SPŠ v České Lípě spolupracuje dlouhodobě se ZŠ našeho regionu s cílem ukázat žákům ZŠ technické obory, představit strojírenské obory a nově také obor elektrotechnický, konkrétně informační technologie. Po vzájemné diskusi jsme přistoupili k přípravě "Projektového dne s technickými obory". Cílem projektu je žákům zjm. 8. a 9. tříd ZŠ během Dne ukázat, přiblížit, vysvětlit a umožnit ruční práci v dílnách a odborného výcviku strojírenství a v elektrotechnické laboratoři. Žáci ZŠ si samostatně vyzkouší základní manuální úkony, budou pracovat ve specifických podmínkách dílen a uvidí vše, co tato práce obnáší. Žáci ručně obrobí kovový výrobek, budou pilovat, řezat, brousit, odjehlují ostré hrany, apod.). V elektro laboratoři zapojí elektrické obvody od jednoduchých po složitější. Dokončené výrobky si budou žáci moci odnést. Také budou žákům předvedeny praktické ukázky moderních CAD/CAM systémů a v návaznosti na ně obrábění na CNC strojích, kterými je naše škola od r. 2011 nově vybavena. Žáci v dílnách stráví celkem 6 vyuč. hodin. Projektovému dni bude předcházet setkání zástupce SPŠ ČL ve třídě, kdy budou seznámeni s obory, pojmy, bezpečností práce a především jim budou zadány úkoly k samostatnému zpracování na vybrané téma: pracovní prostředí, podmínky, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, materiál, surovina, nástroje, vybavení dílen. Žáci během projektového dne získají v dílnách odpovědi na své zadání, a to nepřímo, konáním a jednáním učitelů odb. výcviku a jejich asistentů v dílnách. S několikadenním odstupem po projektovém dnu opět navštíví zástupce SPŠ třídu na ZŠ, společně vyhodnotí jejich odpovědi a zábavnou formou povedou vzájemnou diskusi o jejich praktickém poznání technických oborů - strojírenství a informační technologie. Vhodně kladenými otázkami budou směřováni žáci k zamyšlení nad volbou oboru dalšího studia, jejich předpoklady, nároky studia a možnostmi uplatnění na trhu práce.