Poradenské instituce

 

Kam se můžete v České Lípě obrátit o radu nebo o pomoc

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Česká Lípa
Vedoucí: Mgr. Alena Zemanová 
Telefon: 487 853 203 
Adresa: Konopeova 812 (žlutá budova u autobusového nádraží) 
Zaměření: služby poradenství, terapie, krizové intervence a prevence v oblastech psychologie a sociální práce pro dospělé a mladistvé

Pedagogicko psychologická poradna Česká Lípa
Ředitel: PhDr. Miroslav Hudec 
Telefon: 487 522 179 
Adresa: Havlíčkova 443 (budova Domova mládeže – přízemí) 
Zaměření: problémy s učením, výchovné problémy, vývojové poruchy učení

Oddělení sociální prevence a kurátorské činnosti Odboru sociálních věcí MěÚ Česká Lípa
Vedoucí: Iveta Caklová 
Telefon:487 885 491 
Adresa: Děčínská 389 (budova B za okresním soudem) 
Činnost: prevence kriminality

Oddělení sociálně právní ochrany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Vedoucí: Bc. Petra Novotná
Telefon: 487 885 476 
Adresa: Děčínská 389 (budova B za okresním soudem) 
Činnost: pomoc ohroženým dětem a mládeži

K-CENTRUM Česká Lípa
Vedoucí: Mgr. Magda Jogheeová
Telefon: 487 831 545
Adresa: Hálkova 1794 (na sídlišti Slovanka)
Zaměření: problematika drogové závislosti

Psychiatrické sanatorium Česká Lípa
Primář: MUDr. Ladislav Hnídek
Telefon: 487 521 710 
Adresa: Ronovská 846 (u Okresního ředitelství Policie ČR) 
Činnost: léčba psychiatrických nemocí