Přijímací řízení 2013/2014 – 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

-          23-41-M/01 Strojírenství – 3 volná místa

-          78-42-M/01 Technické lyceum – 15 volných míst

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat do pátku 24. května do 15 hodin.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola. Každý uchazeč, který v 1. kole nekonal přijímací zkoušky SCIO, je musí vykonat v tomto kole.