Přijímací řízení 2013/2014

 
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014.
Do 15. března 2013 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

 1. 78-42-M/01 Technické lyceum (30 míst)
  Školní vzdělávací program – Technické lyceum
 2. 23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)
  Školní vzdělávací program – Strojírenství
 3. 18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)
  Školní vzdělávací program – Informační technologie
 4. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (30 míst)
  Školní vzdělávací program – Mechanik strojů a zařízení
   

Na základě rozhodnutí Libereckého kraje se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, které zajišťuje společnost Scio. V rámci přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

 1. Přijímací zkoušky – Scio – celkem max. 180 bodů
  • český jazyk – max. 60 bodů
  • matematika – max. 60 bodů
  • studijní předpoklady – max. 60 bodů
 2. Prospěch ze základní školy z předmětu Matematika – celkem max. 30 bodů
  • 1. pololetí 8. ročníku – max. 10 bodů
  • 2. pololetí 8. ročníku – max. 10 bodů
  • 1. pololetí 9. ročníku – max. 10 bodů
 3. Prospěch ze základní školy z předmětu Český jazyk – celkem max. 15 bodů
  • 1. pololetí 8. ročníku – max. 5 bodů
  • 2. pololetí 8. ročníku – max. 5 bodů
  • 1. pololetí 9. ročníku – max. 5 bodů
 4. Celkový průměrný prospěch ze základní školy – max. 24 bodů
  • 1. pololetí 8. ročníku – max. 8 bodů
  • 2. pololetí 8. ročníku – max. 8 bodů
  • 1. pololetí 9. ročníku – max. 8 bodů
 5. Účast na soutěžích a olympiádách – max. 1 bodů
 6. Celkem lze získat v 250 bodů

Vzhledem ke konání přijímacích zkoušek je nutné, aby uchazeč vyznačil na přihlášce ke studiu jeden ze dvou termínů přijímacích zkoušek, na který se dostaví k jejich vykonání na naší škole. K dispozici je termín 22. nebo 23. dubna 2013.
Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.
Všechny čtyři obory mají své vlastní přijímací řízení, tzn. jedna přihláška rovná se jeden obor a potvrzení lékaře nevyžadujeme.
Každý úchazeč, který chce studovat na naší škole se z důvodu dostatečné kapacity všech oborů nemusí přijímacích zkoušek vůbec bát.
Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.
Zákonný zástupce po předchozí domluvě může nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.