Nebyl jsem přijat

 

Nebyl jsem přijat...
V případě nepřijetí na VŠ ještě není nic ztraceno. Jaké máte možnosti

 • Podat odvolání - žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí
 • Přihlásit se na druhé kolo na jinou vysokou školu
 • Přihlásit se na vyšší odbornou školu
 • Pomaturitní studium jazyků
 • Intenzivní příprava na přijímací zkoušky v dalším roce (tzv. nulté ročníky studia)
 • Stáž v zahraničí
 • Zaměstnání

Jak napsat odvolání při nepřijetí na vysokou školu
Může se stát, že přes veškerou snahu a přes nejpečlivější přípravu jste nezískali tolik bodů, abyste se dostali mezi počet studentů, které VŠ přijímá ke studiu. ... Zkrátka to nevyjde. Ale ani v takové chvíli není ještě vše ztraceno. Rozhodně se vyplatí podat si odvolání. Fakultě zůstanou volná místa po těch, kteří na studium z nějakých důvodů nenastoupí, např. proto, že byli přijati jinam.

První krok
V první řadě musíte zjistit, kolik bodů vás dělí od magické hranice přijetí. Čím méně, tím lépe. Čím více, tím více argumentů budete muset pro své odvolání vymyslet. Důležité je seznámit se zákony a dalšími předpisy, které přijímání na vysoké školy upravují (zejména Vysokoškolský zákon 111/98 Sb.). Potom zahajte shromažďování argumentů, které by vám měly při odvolání pomoci.

Doložte své kvality
K odvolání rozhodně přiložte doklad o absolvování dalších významných zkoušek jako je maturita (kopie maturitního vysvědčení), jazyková zkouška, certifikáty ECDL, AutoCAD, olympiády atd. I když fakulta píše, že k těmto dokumentům nepřihlíží, pokud je přiložíte, rozhodně je nepřehlédne. Dále vám může být ku prospěchu vyjádření nějaké autoritativní osoby (ředitel školy, zaměstnavatel...), která potvrdí vaše kvality a na danou školu vás doporučí.
Autorem přijímacích testů jsou lidé. Stává se, že v přijímačkách bývají i chyby...
Důležitým zdrojem argumentů jsou vlastní testy k přijímačkám, ve kterých velmi často bývají chyby. Podle platného zákona má každý uchazeč právo „nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu“. Domluvte se po telefonu s fakultou (studijní oddělení) a běžte si své materiály prohlédnout. Požádejte o možnost si materiály okopírovat, případně si důležité informace opište.

Své materiály si prostudujte velmi důkladně:

 1. Týká se test skutečně toho, co bylo školou ohlášeno?(Nejsou např. v testu z dějepisu otázky ze všeobecného rozhledu?)
 2. Jsou všechny úlohy jasné a jednoznačné?
 3. Je jednoznačné správné řešení?
 4. Je klíč správných odpovědí skutečně správně?
 5. Byly vaše odpovědi správně pořízeny a vyhodnoceny?(Nebyl např. váš test vyhodnocen podle jiného klíče?)
 6. Byl vám správně spočítán váš bodový výsledek?
 7. ...

K odpovědím na všechny tyto otázky vám fakulta musí poskytnout potřebné podklady (klíč správných řešení, postup pro výpočet bodů apod.) Otázky, které se vám zdají přinejmenším sporné, neváhejte konzultovat s odborníkem (třeba s vaším středoškolským učitelem) a jeho vyjádření si zaznamenejte. V testech by neměly být úlohy, na jejichž řešení se odborníci neshodují.
Může se stát, že vám fakulta nebude chtít zmíněné dokumenty zpřístupnit, případně stanoví poněkud záhadné podmínky (např. jen v pondělí 8:00 – 8:15). V takovém případě se obraťte na děkana s žádostí o kopie vašich dokumentů. Neuspějete-li, napište to do odvolání a uveďte, že důvodně pochybujete o faktické správnosti přijímacích testů. Fakulta by poté měla prozkoumat oprávněnost vaší domněnky.

Další argumenty
Fakulty jsou podle zákona povinny zveřejnit do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zprávu o přijímacím řízení a statistické údaje o jednotlivých testech. (Přijímací řízení zahrnuje vše, co je nutné k tomu, aby vás přijali, tj. body za maturitní vysvědčení, přijímací zkoušku apod.) Tuto zprávu si prostudujte také velmi důkladně, zaměřte se na různou obtížnost jednotlivých verzí testů. I malý rozdíl může přinést velké zvýhodnění. Pokud se domníváte, že jste absolvovali některou z těžších variant, poukažte na to v odvolání, je to závažný důvod k přezkoumání rozhodnutí.
Upozornit můžete ještě na řadu dalších nesrovnalostí v podmínkách pro přijetí. (Dojíždění, dlouhé čekání u testů, špatné akustické podmínky – všechny takové argumenty by samozřejmě měly být opodstatněné.)
Pokud fakulta pořádala přípravné kurzy, kterých jste se nemohli zúčastnit, protože jste zdaleka, upozorněte na to. Vysoká škola by podle § 21 vysokoškolského zákona měla „činit veškerá opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole".

Co s protekcí?
Podezření na protekci v přijímacím řízení byste neměli zmiňovat v odvolání. Nejlépe uděláte, když se obrátíte přímo na děkana a na vědomí to dáte rektorovi, Ministerstvu školství a Akreditační komisi vysokých škol ČR (Karmelitská 7, 118 12 Praha 1). Máte-li víc než jen podezření, můžete se obrátit na Policii nebo na státní zástupce, ti potom mohou zahájit vyšetřování.

Pomoc odborníků
Konečným zpracováním odvolání můžete pověřit advokátní kancelář. Argumenty a podklady k odvolání ale pochopitelně musíte shromáždit sami. V advokátní kanceláři by také měli vědět, jak postupovat, když vašemu odvolání vysoká škola nevyhoví, a přitom je zřejmé, že v přijímacím řízení došlo k porušení zákona.

Ukázky odvolání
Vzorová odvolání – jména a fakta jsou smyšlená.