Modernizace laboratoří

Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku

 

Registrační číslo

CZ.1.13/4.2.00/32.01214

Tematické zařazení

Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Celkové náklady projektu

6 963 019 Kč

Výše dotace

5 918 566 Kč

Náklady Libereckého kraje

1 044 453 Kč

Doba realizace projektu

červenec 2011 – říjen 2014

Kontaktní osoba

pro další informace o projektu kontaktujte zástupce ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – odkaz na kontakty

Projekt reagoval na velice zastaralé vybaven laboratoří Střední průmyslové školy v České Lípě. Přístroje a zařízení, které žáci potřebují pro praktickou výuku v oborech strojírenství a informační technologie, zcela chybí. Cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku žáků, tak aby jejich vědomosti a dovednosti lépe odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Díky projektu dojde k rozšíření možností produktivní práce žáků uvedených oborů.

V rámci projektu bude vybudováno šest moderních laboratoří, a to laboratoř elektrotechniky, laboratoř informačních technologií, laboratoř kontroly a měření, laboratoř automatizace a laboratoř Rapid prototyping. Dále také dojde k rekonstrukci nezbytného zázemí laboratoří (šatny).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace o programu naleznete na: http://www.rada-severovychod.cz/