Komunikace se školou

 

Možné způsoby komunikace se školou

  • www stránky školy
    • hromadné informace (informace o škole, kontakty, informace školské rady, práce a aktivity studentů, výroční zpráva, školní řád, materiály k výuce a k domácí přípravě informace výchovného poradce, odkazy na různé zákony a vyhlášky v souvislosti se školstvím aj.)
    • individuální informace individuální informace (vstup pro rodiče) – každý rodič má vlastní přístupové jméno a heslo a může průběžně sledovat docházku dítěte, průběžnou klasifikaci, změny rozvrhu a případné informace od třídního učitele)
  • Telefon, e-mail
  • Osobní návštěvy a individuální konzultace: při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů preferujeme, aby u jednání byli přítomni, učitel – žák – rodič
  • Třídní schůzky
  • Dny otevřených dveří: určené jak pro nové uchazeče o studium, tak i pro rodiče stávajících žáků, rodiče mají možnost seznámit se s odbornými učebnami a vzdělávacím programem školy