COV LK

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705

Cíl projektu:

Komplexní modernizace a inovace dílenských prostorů a jejich vybavení nejnovějšími technologiemi. Realizací projektu dojde ke zvýšení zkvality zázemí pro praktickou výuku a pro snadnější zapojení žáků, reps. absolventů, do pracovního procesu, a to jak při praktické výuce v rámci vzdělávání, tak i v zaměstnání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.

Slavnostní otvírání COV LK strojírenství a informatiky na Střední průmyslové škole v České Lípě

Dne 4. dubna 2019 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných a nově vybavených strojních dílen v rámci projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky na naší škole.

Ing. Petr Veselý přivítal účastníky akce před budovou školy v 9 hodin 30 minut, kde se krátce poté stříhala páska a byla zahájena oficiální prohlídka nového COV.

V rámci projektu škola komplexně zmodernizovala a inovovala dílenské prostory a jejich vybavení, které zde doposud fungovalo v takřka původní podobě již od dob založení školy. Do vybavení bylo investováno 34 769 310 Kč a kompletní rekonstrukce a stavební úpravy dílen vyšly na 24 907 735 Kč.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.

COV zajistí žákům praktickou výuku v prostorách soustružny, frézárny, CNC, montovny, truhlárny, kovárny, svařovny a nástrojárny. Dílny jsou vybavené například novými soustruhy, frézkami, CNC frézovacím centrem, trhacím strojem, Charpyho kladivem, avšak zde zůstaly i některé původní nenahraditelné stroje.

Do dílen přibylo také montážní pracoviště včetně mostového jeřábu a simulační CNC učebna na místě původní svařovny. Ta byla přemístěna do kovárny, která je nyní vybavena novou výhní, pneumatickým bucharem a svařovacími boxy.

Zmodernizované dílny zkvalitní zázemí pro praktickou výuku žáků, kteří se posléze jako absolventi průmyslové školy budou moci snáze zapojit do pracovního procesu.