COV LK

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705

Cíl projektu:

Komplexní modernizace a inovace dílenských prostorů a jejich vybavení nejnovějšími technologiemi. Realizací projektu dojde ke zvýšení zkvality zázemí pro praktickou výuku a pro snadnější zapojení žáků, reps. absolventů, do pracovního procesu, a to jak při praktické výuce v rámci vzdělávání, tak i v zaměstnání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.