CNC učebna

Studenti průmyslovky v České Lípě dostali do dalšího školního roku nové CNC (počítačem řízené) stroje. Původní již dosloužily a výuka probíhala v počítačové učebně pomocí simulačních softwarů technologických procesů, což nestačilo. Modernizací vybavení CNC učebny se rozumí pořízení 2 nových CNC obráběcích strojů (soustruh, frézka s modulárním řízením), 1 strojního simulačního pracoviště, moderního ovládacího softwaru modulového typu umožňujícího přepínání mezi řídicími systémy a proškolení obsluhy.

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01104
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. březen 2011 až 30. září 2011
Místo realizace Česká Lípa
Celkové způsobilé výdaje 4 156 404,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 532 943,40 Kč
Z toho dotace EU 3 532 943,40 Kč

 

původní rekonstrukce vybavení