Zahraniční exkurze v rámci projektu EURES-TriRegio

V úterý 8.11. se uskutečnil zájezd třídy 4. A do SRN, v rámci projektu EURES – TriRegio, jehož smyslem je zejména  poradenství a zprostředkování zaměstnání uchazečům z ČR v rámci mezinárodního partnerství a spolupráce v příhraničních oblastech. Nejprve proběhla exkurze ve firmě  HAVLAT Präzisionstechnik GmbH, sídlící nedaleko našich hranic, v Žitavě.

Tato firma s 35 letou tradicí se zabývá výrobou přesných dílů pro různá strojní zařízení. Důraz je zde kladen zejména na přesnost a kvalitu vyráběných komponentů. Při prohlídce provozu měli naši studenti  možnost vidět výrobu součástí na CNC strojích, dále klasické strojní obrábění i moderní metodu velmi přesného opracování kovů, tzv.  elektroerozivní obrábění. V rámci prohlídky uvedené firmy byli rovněž studenti informováni o možnostech vzdělávání a profesního uplatnění  v SRN.

Dále následovala cesta do Budyšína, kde po obědě na místním Úřadu práce obdrželi naši studenti podrobné informace o možnostech pracovního uplatnění v SRN. Byli seznámeni zejména s možnostmi  získání  zaměstnání, o trendech na německém trhu práce a možností dalšího profesního zdokonalování za hranicemi, v SRN.

Velmi přínosná byla ta skutečnost, že studenti obdrželi vzorové materiály pro sestavení žádosti o zaměstnání v SRN, bylo jim vysvětleno, jak správně koncipovat motivační dopis, životopis, jakým způsobem připojit další přílohy a jakých chyb je nutno se vyvarovat, čemu věnovat zvýšenou pozornost .

Celá akce byla, díky spolupráci s Úřadem práce libereckého kraje perfektně zajištěna a byla pro nás zajímavá, zejména  vzhledem k poloze našeho regionu s jeho sousedství se Saskem.

Ing. Jan Kubelka

I