Zahájení školního roku 2021-2022

banner

Dnes jsme přivítali žáky opět ve školních lavicích. Účast byla takřka kompletní! A věříme, že i nadále vydrží a ve zdraví společně tento rok zvládneme. 

Přes prázdniny se podařilo dokončit rekonstrukci kmenové učebny, do jejíchž lavic usedli žáci prvního ročníku oboru informační technologie. Kompletní rekonstrukcí tak místnost získala úplně nový kabát. Žáci v této učebně budou moci využívat nové multimediální vybavení. 

A co přinesou následující dny? Vyšší ročníky se pustí naplno do výuky. První ročníky se však těší na pozvolnější start, neboť školní rok zahájí na adaptačních kurzech. Ty proběhnou ve dvou termínech v příjemném prostředí nedalekých Kytlic. První vyrazí třídy oboru strojírenství a elektrotechnika v termínu od 6. do 8. září. Třída oboru informační technologie je 8. září vystřídá a na čerstvém vzduchu zůstane do 10. září . Pro žáky je zde připraven program usnadňující jejich adaptaci v novém prostředí, čekají je týmové aktivity a aktivity spojené s komunikačními a sociálními dovednostmi. 

Přejeme všem úspěšný start v novém školním roce 2021/2022!